Hlavné menu:

 KONTAKT
 SPOLOČNOSŤ
   ŠTRUKTÚRA
   PODPORUJEME
   CENNÍK SLUŽIEB
 SPRÁVA BYTOV
 VÝROBA TEPLA a TÚV
 VAŠE OTÁZKY A NÁZORY
 ODKAZY
 AKTUALITY
  dnes je:
Bytový podnik Myjava s.r.o. vykonáva správu bytov a obytných budov v meste Myjava, Brezová pod Bradlom a Myjava časť Turá Lúka v súlade so zák. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Vyrába vo vlastných zariadeniach teplo, teplú vodu a dodáva ich ku zmluvným partnerom – odberateľom. Za uvedeným účelom je držiteľom licencie č. 2006 T0089.
Činnosť spoločnosti je vykonávaná prostredníctvom jednotlivých oddelení.
Dodavateľsky, alebo vlastnými pracovníkmi zabezpečuje v zmysle požiadaviek našich zákazníkov obnovu, opravu a údržbu.