ENERGY GROUP a.s. Prematlak a.s.

Adresa

Sídlo:
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.,
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava

IČO: 31445918
IČ DPH: SK 2020375291

Registrácia spoločnosti:
OR okresného súdu Trenčín, oddiel s.r.o., vl. č. 18666/R
Created by Polygrafia Gutenberg s.r.o. © 2009 - 2018 All rights reserved.