ENERGY GROUP a.s. Prematlak a.s.

Tepelné zdroje a OST

V meste Myjava je vybudovaný systém centrálneho zásobovania teplom. Tvoria ho nasledovné tepelné zdroje (plynové kotolne) a odovzdávacie stanice (OST), ktoré zásobujú obytné domy a nebytové priestory (NBP).

Názov TZ: K-255
Adresa TZ: Bradáčova 255/15
Vykurované domy: 253, 255

Názov TZ: K-Sekule
Adresa TZ: M. Marečka 272/18
Vykurované domy: 970, 971, 972, 973, 974, 975
Vykurované NBP: MŠ na Bradáčovej ul.

Názov TZ: OST-Dš1
Adresa TZ: 8. APRÍLA 372/1
Vykurované domy: 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 370, 373, 374, 375, 379, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 398, 399, 400, 405, 505, 506, 508, 509, 510
Vykurované NBP: potraviny/pekáreň, Klub Oskara Nenudu, predajne v objekte Ideál

Názov TZ: K-Dš2 a OST-Dš2
Adresa TZ: SNP 401/2
Vykurované domy: 402, 403, 404, 408, 409, 410, 411, 412, 414, 415
Vykurované NBP: Gymnázium, SPŠ - škola a internát, MŠ na ul. SNP

Názov TZ: K-Dš3
Adresa TZ: PARTIZÁNSKA 288/37
Vykurované domy: 285, 286, 287, 289, 299, 300
Vykurované NBP: Kultúrny dom

Názov TZ: K-2
Adresa TZ: HURBANOVA 659/20
Dodáva teplo do vonkajšieho primárneho rozvodu pre OST-1 až 4

Názov: OST-1
Umiestnenie: za OD Myjavanka
Vykurované domy: 588, 589, 600, 607, 608, 609, 610, 611, 637, 638
Vykurované NBP: OD Myjavanka, Joker, Dom odevov a obuvi, Potraviny

Názov: OST-2
Umiestnenie: pri blok 934
Vykurované domy: 934
Vykurované NBP: Dom opatrovateľskej služby, Obvodný úrad

Názov: OST-3
Umiestnenie: medzi blokmi 932 a 933
Vykurované domy: 932, 935, 936
Vykurované NBP: Pošta, obchodné centrum

Názov: OST-4
Umiestnenie: v objekte TZ K-2
Vykurované domy: 555, 556, 678, 682, 683, 685, 686, 687, 688
Vykurované NBP: Dom služieb, potraviny, MsÚ, ÚPSVaR, MŠ Hoštáky, Kompez
Tepelné zdroje a OST
Tepelné zdroje a OST
Tepelné zdroje a OST
Tepelné zdroje a OST
Tepelné zdroje a OST
Tepelné zdroje a OST
Tepelné zdroje a OST
Tepelné zdroje a OST
Tepelné zdroje a OST
Tepelné zdroje a OST
Created by Polygrafia Gutenberg s.r.o. © 2009 - 2018 All rights reserved.