Kontakt

Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1
907 01 Myjava
Slovensko

Ústredie / poštová adresa spoločnosti

Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1
907 01 Myjava
Slovenská republika

Sekretariát

mail@bp-myjava.sk
+421 34 621 2784

Fakturačné údaje

IČO: 31445918
IČ DPH: SK2020375291 

Registrácia spoločnosti: 
OR okresného súdu Trenčín, oddiel s.r.o., vl. č. 18666/R

Napíšte nám

Riaditeľstvo

Konateľ Ing. Eva Krčová
Konateľ Ing. Štefan Vystavel
Konateľ Ing. Andrej Obrtlík
Sekretariát, spojovateľka +421 (0)34 621 2784 mail@bp-myjava.sk

Správa bytových domov

Technický správca  +421 (0)34 621 2517 domy@bp-myjava.sk
Ekonomický správca +421 (0)34 621 2784 mail@bp-myjava.sk

Ekonomický úsek

Ekonóm   +421 (0)34 621 2784 ekonom@bp-myjava.sk

Tepelno – technické zariadenia

Dispečing +421 (0)905 852 188 ttz@bp-myjava.sk

Úradné hodiny

UTOROK: 9:00 - 15:30 hod.
STREDA: 9:00 - 16:00 hod.
ŠTVRTOK: 9:00 - 15:30 hod.

Napíšte nám