Na stiahnutie

Dokumenty

Licencia na výrobu a rozvod tepla

Stiahnuť PDF

Štandardy kvality

vyhodnotenie kvality 2019

Stiahnuť PDF

vyhodnotenie kvality 2020

Stiahnuť PDF

Zverejňované údaje 2020

Stiahnuť PDF

Tlačivá

Odpisy vodomerov k 31.12.2020

Stiahnuť PDF

PRIESKUMNÝ FORMULÁR záujemcu o byt na Marečkovej ulici

Stiahnuť PDF

Zmena doručovacej adresy

Stiahnuť PDF

generálna plná moc plná moc bez príkazu BPM

Stiahnuť docx

Plná moc s príkazom BPM

Stiahnuť docx

Plnomocenstvo

Stiahnuť PDF

Zmena počtu osôb

Stiahnuť PDF

Protokol o odovzdaní a prevzatí bytu

Stiahnuť PDF

Prieskumný formulár

Stiahnuť PDF

Cenníky

BPM cenník 1.1.2020

Stiahnuť PDF

Osvedčenie

Stiahnuť PDF

Cenové rozhodnutie ÚRSO na rok 2019

Stiahnuť PDF