Nové ceny vodného a stočného

Zdielať

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil nové ceny vodného a stočného pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť. Do platnosti vstúpili 14. 08. 2020.

27. Aug 2020   Aktuality

Vážení vlastníci bytov a NBP,

Bytový podnik Myjava Vám oznamuje, že s účinnosťou od 14. augusta 2020vstupujú do platnosti nové ceny vodného a stočného, ktoré pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojím rozhodnutím č. 0016/2020/V a to nasledovne:

Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom – vodné je 1,2162 €/m3s DPH

Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou – stočné je 1,1982 €/m3 s DPH

V nových cenách tvorí vodné a stočné spolu zaokrúhlene 2,42 €/m3s DPH z doterajších 2,23 €/m3, čo predstavuje rozdiel 0,19 €/m3.

Odpočet vodomerov k 14.08.2020 sa nebude vykonávať, rozdiel v cene vodného a stočného vo vyúčtovaní služieb za rok 2020 sa bude robiť technickým prepočtom. Kto má záujem, môže nahlásiť na Bytový podnik Myjava spol. s.r.o.  aktuálny stav vodomerov buď v kancelárii v budove BPM s.r.o. na ul. 8. apríla, na email: domy@bp-myjava.sk alebo telefonicky na číslo 034/6212517.

 

Nové ceny vodného a stočného

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil nové ceny vodného a stočného pre Bratislavskú…

Prečítať viac Zdielať

Vyúčtovanie služieb za rok 2019

Bytový podnik Myjava začína svojim klientom posielať vyúčtovania za rok 2019

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

Nové ceny vodného a stočného

27. 8. 2020

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil nové ceny vodného a stočného pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť. Do platnosti vstúpili 14. 08. 2020.

Prečítať viac   Zdielať

Vyúčtovanie služieb za rok 2019

28. 4. 2020

Bytový podnik Myjava začína svojim klientom posielať vyúčtovania za rok 2019

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články