Nové ceny vodného a stočného

Zdielať

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil nové ceny vodného a stočného pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť. Do platnosti vstúpili 14. 08. 2020.

27. Aug 2020   Aktuality

Vážení vlastníci bytov a NBP,

Bytový podnik Myjava Vám oznamuje, že s účinnosťou od 14. augusta 2020vstupujú do platnosti nové ceny vodného a stočného, ktoré pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojím rozhodnutím č. 0016/2020/V a to nasledovne:

Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom – vodné je 1,2162 €/m3s DPH

Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou – stočné je 1,1982 €/m3 s DPH

V nových cenách tvorí vodné a stočné spolu zaokrúhlene 2,42 €/m3s DPH z doterajších 2,23 €/m3, čo predstavuje rozdiel 0,19 €/m3.

Odpočet vodomerov k 14.08.2020 sa nebude vykonávať, rozdiel v cene vodného a stočného vo vyúčtovaní služieb za rok 2020 sa bude robiť technickým prepočtom. Kto má záujem, môže nahlásiť na Bytový podnik Myjava spol. s.r.o.  aktuálny stav vodomerov buď v kancelárii v budove BPM s.r.o. na ul. 8. apríla, na email: domy@bp-myjava.sk alebo telefonicky na číslo 034/6212517.

 

Nahlásenie stavu meračov vody  

Bytový podnik Myjava spol. s r.o. žiada svojich zákazníkov o spoluprácu pri realizácii odpočtu…

Prečítať viac Zdielať

Nové ceny vodného a stočného

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil nové ceny vodného a stočného pre Bratislavskú…

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

Nahlásenie stavu meračov vody  

15. 12. 2020

Bytový podnik Myjava spol. s r.o. žiada svojich zákazníkov o spoluprácu pri realizácii odpočtu stavov meračov vody.

Prečítať viac   Zdielať

Nové ceny vodného a stočného

27. 8. 2020

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil nové ceny vodného a stočného pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť. Do platnosti vstúpili 14. 08. 2020.

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články