Vážení zákazníci Bytového podniku Myjava,

Blíži sa koncoročný odpočet vody.

Prosím, aby ste nám do 08.01. 2024 nahlásili stavy vodomerov .

Na nahlásenie stavu vodomerou môžete použiť niektorý z nasledovných spôsobov:

Stiahnite si odpočtový hárok (tu), vyplňte ho a pošlite nám ho

A: mailom na domy@bp-myjava.sk.

B: alebo poštou alebo do schránky na adresu
BP Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1
907 01 Myjava
Slovensko

Odpísané stavy budú slúžiť ako podklad k vyúčtovaniu teplej a studenej vody za rok 2023.

V prípade nejasnosti pri odpočte priložte fotografie vodomerov.