Aktuality

Rozpočítavanie nákladov na vykurovanie má od roku 2023 nové pravidlá

Rozpočítavanie nákladov na vykurovanie má od roku 2023 nové pravidlá

8. 12. 2023

Pravidlá rozpočítavania nákladov na teplo v bytových domoch sa zmenili, po prvý raz sa budú uplatňovať vo vyúčtovaní za rok 2023. Rozhodnutia vlastníkov, ktoré sú v rozpore s novou vyhláškou, je potrebné uviesť do súladu s ňou do 30. júna 2023.

Prečítať viac   Zdielať

Blíži sa koncoročný odpočet vody

Blíži sa koncoročný odpočet vody

6. 12. 2023

Stav svojho vodomeru môžete oznámiť mailom aj prostredníctvom tlačiva.

Prečítať viac   Zdielať

Bytový podnik Myjava investuje do obnoviteľných zdrojov energie

Bytový podnik Myjava investuje do obnoviteľných zdrojov energie

31. 7. 2023

Spoločnosti skupiny Energy Group sa rozhodli zapojiť do využívania obnoviteľných zdrojov energie. V roku 2020 boli na strechu plynovej kotolne Bytového podniku Myjava na Hurbanovej ulici v Myjave umiestnené fotovoltické panely, ktoré sa využívajú na prevádzku kotolne.

Prečítať viac   Zdielať

Vyúčtovanie nákladov za dodávky a služby za rok 2022

Vyúčtovanie nákladov za dodávky a služby za rok 2022

13. 4. 2023

Bytový podnik Myjava pripravuje pre vlastníkov a nájomcov bytov vyúčtovanie nákladov za dodávky a služby za rok 2022. Preplatky bude vracať na bankový účet.

Prečítať viac   Zdielať

Deň otvorených dverí u správcov v Holíči a na Myjave

Deň otvorených dverí u správcov v Holíči a na Myjave

10. 6. 2022

Vedenie správcovských spoločností Bytový podnik Myjava a Prvá teplárenská a.s., sa v Holíči a na Myjave stretli so zástupcami vlastníkov bytov.

Prečítať viac   Zdielať

Polročný odpočet vody

Polročný odpočet vody

1. 6. 2022

Blíži sa polročný odpočet vody, Bytový podnik Myjava pripravil pre svojich zákazníkov elektronické odpočtové hárky

Prečítať viac   Zdielať

Mimoriadna úprava zálohových predpisov

Mimoriadna úprava zálohových predpisov

20. 10. 2021

Z dôvodu prudkého nárastu ceny plynu v roku 2021 požiadal Bytový podnik Myjava spol. s r.o. regulačný úrad o povolenie zvýšiť cenu tepla na rok 2022 a svojim zákazníkom bude distribuovať upravené zálohové predpisy.

Prečítať viac   Zdielať

Bytový podnik Myjava spustil druhú kogeneračnú jednotku

Bytový podnik Myjava spustil druhú kogeneračnú jednotku

29. 6. 2021

V júni 2021 spustil Bytový podnik Myjava do prevádzky druhú kogeneračnú jednotku, ktorá spaľovaním zemného plynu vyrába nielen teplo, ale aj elektrickú energiu, čím sa znásobuje jej efektívnosť.

Prečítať viac   Zdielať

Nahlásenie stavu meračov vody

Nahlásenie stavu meračov vody

15. 12. 2020

Bytový podnik Myjava spol. s r.o. žiada svojich zákazníkov o spoluprácu pri realizácii odpočtu stavov meračov vody.

Prečítať viac   Zdielať

Nové ceny vodného a stočného

Nové ceny vodného a stočného

27. 8. 2020

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil nové ceny vodného a stočného pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť. Do platnosti vstúpili 14. 08. 2020.

Prečítať viac   Zdielať

Vyúčtovanie služieb za rok 2019

Vyúčtovanie služieb za rok 2019

28. 4. 2020

Bytový podnik Myjava začína svojim klientom posielať vyúčtovania za rok 2019

Prečítať viac   Zdielať

Mimoriadne opatrenie

Mimoriadne opatrenie

13. 3. 2020

Bytový podnik Myjava žiada svojich klientov dodržiavať úradné hodiny a pred osobnou návštevou uprednostniť telefonický, mailový alebo písomný kontakt.

Prečítať viac   Zdielať

Ďalšie výberové konania pre rok 2020

Ďalšie výberové konania pre rok 2020

3. 1. 2020

Bytový podnik Myjava vyhlasuje výberové konanie na dodávku služieb pre bytové domy v správe

Prečítať viac   Zdielať

Výberové konanie pre rok 2020

Výberové konanie pre rok 2020

2. 1. 2020

Bytový podnik Myjava hľadá nových dodávateľov služieb pre bytové domy v správe

Prečítať viac   Zdielať

Nové nájomné byty v centre mesta

Nové nájomné byty v centre mesta

26. 6. 2019

Po prestavbe bývalej administratívnej budovy na Partizánskej ulici v Myjave na obytné priestory boli v marci 2019 nájomníkom byty odovzdané do užívania.

Prečítať viac   Zdielať

25 ROKOV ENERGY GROUP

25 ROKOV ENERGY GROUP

7. 1. 2019

Na sklonku roka 2018 oslávila Energy Group spolu so svojimi zamestnancami 25 rokov od svojho založenia. Slávnostný večer v Hoteli sv. Ludmila sa niesol v znamení vďaky, spomienok, oceňovania, príjemných stretnutí aj tanca.

Prečítať viac   Zdielať