Kontakt

Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1
907 01 Myjava
Slovensko

Ústredie / poštová adresa spoločnosti

Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1
907 01 Myjava
Slovensko

Sekretariát

mail@bp-myjava.sk
+421 34 621 2784

Fakturačné údaje

IČO: 31445918
IČ DPH: SK2020375291  
Registrácia spoločnosti: 
OR okresného súdu Trenčín, oddiel s.r.o., vl. č. 18666/R

Úradné hodiny

Utorok: 9.00 – 15.30
Streda: 9.00 – 16.00
Štvrtok: 9.00 – 15.30

Riaditeľstvo

Konateľ Ing. Eva Krčová
Konateľ Ing. Štefan Vystavel
Konateľ Ing. Andrej Obrtlík
Sekretariát, spojovateľka +421 (0)34 621 2784 mail@bp-myjava.sk

Správa bytových domov

Ekonomický úsek

Tepelno – technické zariadenia

Úradné hodiny

UTOROK: 9:00 - 15:30 hod.  :  :
STREDA: 9:00 - 16:00 hod.  :  :
ŠTVRTOK: 9:00 - 15:30 hod.  :  :

Hlásenie poruchy

+421 (0)34 621 25 17 – (7.00 hod. - 15.00 hod., Po-Pia)
+421 905 852 188 – 24 hodín denne - NON STOP

Napíšte nám