Na stiahnutie

Dokumenty

Licencia na výrobu a rozvod tepla

Stiahnuť PDF

Štandardy kvality

vyhodnotenie kvality 2021

Stiahnuť PDF

vyhodnotenie kvality 2022

Stiahnuť PDF

vyhodnotenie kvality 2023

Stiahnuť PDF

Zverejňované údaje 2021

Stiahnuť PDF

Zverejňované údaje 2022

Stiahnuť PDF

Zverejňované údaje 2023

Stiahnuť PDF

Tlačivá

Odpočtový hárok vodomery

Stiahnuť PDF

Oznámenie bankového účtu

Stiahnuť PDF

Protokol o odovzdaní a prevzatí

Stiahnuť PDF

Zmluva o elektronických službách

Stiahnuť PDF

Žiadosť o elektronickú komunikáciu 2024

Stiahnuť PDF

Žiadosť o refundáciu z FO

Stiahnuť PDF

Zmena doručovacej adresy

Stiahnuť PDF

Generálna plná moc - plná moc bez príkazu BPM

Stiahnuť DOCX

Plná moc s príkazom BPM

Stiahnuť DOCX

Plnomocenstvo

Stiahnuť PDF

Zmena počtu osôb

Stiahnuť PDF

Prieskumný formulár

Stiahnuť PDF

Oznámenie o zmene počtu členov domácnosti

Stiahnuť PDF

Cenníky

BPM cenník od 1.1.2024

Stiahnuť PDF

Osvedčenie

Stiahnuť PDF

Cenové rozhodnutia URSO:

Cenové rozhodnutie ÚRSO 0090/2024/T

Stiahnuť PDF

Cenové rozhodnutie ÚRSO 0010/2024/E-KV

Stiahnuť PDF

Cenové rozhodnutie ÚRSO 0011/2024/E-KV

Stiahnuť PDF

Cenové rozhodnutie ÚRSO

Stiahnuť PDF