Táto akcia má už viac ako 10-ročnú tradíciu a jej cieľom je podporiť malé organizácie, ktoré pomáhajú  ľuďom v núdzi, chorobe či tým, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Je tiež zameraná na podporu združení, ktoré rozvíjajú v regióne kultúru a folklór a, samozrejme tým, ktoré poskytujú pomoc deťom.

Fungovanie neziskových organizácií v dnešnej dobe vo veľkej miere závisí od dotácií a sponzorských príspevkov spoločností a firiem. Aj preto sa akcionári Energy Group rozhodli aj v roku 2022 venovať finančný dar vo výške 7300 eur nasledovným neziskovým organizáciám:

 • Nemocnica s poliklinikou Myjava – dobrovoľní darcovia krvi
 • MO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
 • Klub dôchodcov Myjava
 • Slovenský zväz telesne postihnutých
 • Únia žien mesta Myjava
 • Sociálne služby Myjava
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
 • Organizácia postihnutá chronickými chorobami
 • Klub abstinentov
 • Únia nevidiacich a slabozrakých
 • Osveta myjavských Rómov
 • Komunitné centrum Khamoro
 • Materské centrum Pampúšik
 • Slovenský červený kríž
 • Rozvoj cestovného ruchu
 • Vianoce v divadle
 • Tanečná škola BIBS

Ako uviedli zástupcovia jednotlivých organizácií, finančný dar použijú na zlepšenie fungovania svojej činnosti, ktorá je dobrovoľná a nezištná a odkázaná na takéto príspevky.

Odovzdávanie prebiehalo za účasti primátora mesta Myjava Pavla Halabrína, Ing. Milana Špaka, predsedu predstavenstva EG  a zástupcov 17 neziskových organizácií.

Za spoločnosti SLOVARM a Bytový podnik Myjava sa zúčastnili a finančné dary odovzdali zástupcovia vedenia: Radovan Pobočík – generálny riaditeľ SLOVARM a Ing. Eva Krčová – riaditeľka Bytového podniku Myjava.

V záverečnom príhovore generálny riaditeľ spoločnosti Slovarm uistil zúčastnených, že vzhľadom na ľudský aspekt tejto podpory, v nej určite budeme pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.