Bytový podnik Myjava pripravuje pre svojich zákazníkov vyúčtovanie nákladov a služieb za rok 2022.

Zároveň upozorňuje, aby si zákazníci pri doručení vyúčtovacej faktúry skontrolovali číslo bankového účtu uvedené na vyúčtovacej faktúre.

V prípade, že pri zúčtovaní vznikne preplatok, bude ho zákazníkom vracať na bankový účet.

Ak má byť preplatok vrátený na iný bankový účet ako je ten, ktorý je uvedený na vyúčtovaní nákladov za dodávky a služby za rok 2022, je potrebné, aby ste to Bytovému podniku Myjava oznámili!

Stiahnite si tlačivo Oznámenie bankového účtu, vyplňte ho a zašlite na adresu: evidencia@bp-myjava.sk, poštou alebo priamo do schránky na adrese spoločnosti
Bytový podnik Myjava, 8.apríla 372/1 Myjava.