ENERGY GROUP a.s. Prematlak a.s.

História a súčasnosť

Bytový podnik Myjava s.r.o. vykonáva správu bytov a obytných budov v meste Myjava, Brezová pod Bradlom a Myjava časť Turá Lúka v súlade so zák. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Vyrába vo vlastných zariadeniach teplo, teplú vodu a dodáva ich ku zmluvným partnerom – odberateľom. Za uvedeným účelom je držiteľom licencie č. 2006 T0089.

Činnosť spoločnosti je vykonávaná prostredníctvom jednotlivých oddelení.

Dodavateľsky, alebo vlastnými pracovníkmi zabezpečuje v zmysle požiadaviek našich zákazníkov obnovu, opravu a údržbu.
Created by Polygrafia Gutenberg s.r.o. © 2009 - 2018 All rights reserved.